Ons eerste gesprek zal een kennismakingsgesprek zijn. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek kun je beslissen of je het behandeltraject in wilt gaan samen met mij. We zullen tijdens de behandeling samenwerken en daarom is het belangrijk om eerst met elkaar kennis te maken, zodat de verwachtingen wederzijds op elkaar kunnen worden afgestemd.

 

In vervolg op de kennismaking volgt dan een intakegesprek. Dit gesprek kan direct na de kennismaking plaats vinden. De intake kan ook in een later stadium worden afgesproken. Tijdens de intake wordt je gemeten en gewogen en worden algemene vragen gesteld over je eet- en leefpatroon. Hierna volgen de vervolgconsulten.

 

Deze zijn bedoeld om je te ondersteunen het voedingsadvies uit te voeren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden. Niet iedereen heeft hetzelfde aantal vervolgconsulten nodig. Het aantal vervolgconsulten zal variëren van 3 tot 10. Het kan ook zijn dat je voor langere tijd een steuntje in de rug nodig hebt.

 

Mocht je het op prijs stellen om meer dan 10 vervolgconsulten af te nemen, dan ontvang je hierop een korting van 10% per vervolgconsult.

 

De kosten van de behandeling zijn als volgt:

 

 * Intakegesprek 30 minuten, kosten € 20

  * Voedingsadvies 60 minuten, kosten € 40

 * Vervolgconsult 30 minuten, kosten € 20

 

De prijzen zijn inclusief BTW 

 

Kosten nazorg voor 1 jaar:

Wanneer het gewenste gewicht is bereikt, kun je bij mij een nazorgpakket afnemen van 12 vervolggesprekken à 20 minuten (1 gesprek per maand) voor € 125 (normaliter zou dit € 160 zijn). Mocht je de voorkeur geven aan twee gesprekken per maand à 20 minuten dan wordt er € 250 (normaliter zou dit € 320 zijn)  in rekening gebracht.

 

Kosten nazorg voor een half jaar: 

hierbij worden de kosten gehalveerd.

 

Kortom: Bij mij  is het geleidelijk afvallen en de nazorg van groot belang evenals de persoonlijke aandacht voor jou. Wanneer je je hierdoor aangesproken voelt, is de kans groot dat we samen een mooi resultaat bereiken!!

 

 

 

 

 

 https://www.gewichtsconsulenten.nl/pages/29/Vergoedingen.html